Hillsboro: (503) 615-5969 I Banks: (971) 713-3960 kimt@impactpthillsboro.com